Informácie o klube

Názov organizácie:        

Ženský hokejový klub Michalovce

Mediálny názov:

ŽHK Michalovce 

Adresa:

zimný štadión, Športová 3254/1, 071 01 Michalovce, Slovensko

Právna forma:

občianske združenie

IČO:

53233409

DIČ:

2121824386

Bankové spojenie: 

SK02 0900 0000 0051 8687 2431 / Slovenská sporiteľňa a.s.

Tel. kontakt:

+421 918 142 541

Email:

zhkmichalovce@gmail.com

Web:

https://zhkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

Zodpovedná osoba: 

Mgr. Jozef Kužma - prezident klubu (štatutár)

Registrácia organizácie:   

MVSR 20.08.2020 - VVS/1-900/90-59743

Rok vzniku: 

2020

Klubové farby:

biela, čierna a oranžová 

Číslo člena SZĽH:

212

ID v IS športu:                    

17645

Súťaže SZĽH:                     

Extraliga ženy 2023/24

Oficiálne logo:                 

 

Oficiálna vlajka: 

             

 

Oficiálne dresy: