Vedenie klubu

PREZIDENT KLUBU

Mgr. Jozef Kužma

prezident klubu

VÝKONNÝ VÝBOR

Mgr. Jozef Kužma

prezident klubu

Mgr. Michala Kužmová 

člen správnej rady klubu

Mgr. Richard Mašlanka

člen správnej rady klubu

REVÍZNA KOMISIA

Mgr. Michala Kužmová 

predseda revíznej komisie
člen revíznej komisie

MANAŽMENT

Miroslava Maťašová

manažér

Mgr. Martin Stripai

šéftréner

Nicol Lucák Čupková

konzultant

Mária Brodzová

účtovník